Hosting Home - ustaw jako startowąHosting Ulubione - dodaj do ulubionych
PUNKT - Strona główna (home)
 
HOSTING - cennik
DOMENY - cennik
POMOC

POMOC - bezpieczne FTP

Bezpieczne połączenia FTP (FTP po SSL)

  Bezpieczne, w pełni szyfrowane połączenie z serwerem punkt.pl odbywa się poprzez protokół SSL.
  Nasza firma dbając o bezpieczeństwo informacji naszych Klientów udostępnia nieodpłatnie usługę bezpiecznego połączenia FTP po SSL wszystkim klientom naszej firmy na usłgę hostingu stron WWW.
  Również każda osoba posiadająca dostęp FTP do naszego serwera WWW/FTP na naszym serwerze może przesyłać pliki w trybie szyfrowanego połączenia SSL, wystarczy użyć do tego celu oprogramowania FTP obsługującego połączenia po SSL, przykładowo może to być program WS_FTP Pro, którego 30-to dniową wersję można znaleźć tutaj.


Bezpieczne połączenia FTP (FTP po SSL)

  Przykładowa konfiguracja programu WS_FTP Pro umożliwiająca bezpieczne połączenie z serwerem FTP firmy PUNKT.  Po uruchomieniu aplikacji otworzy się okno jak powyżej.  Konfiguracja danych potrzebnych do realizowania połączeń SSL odbywa się po przejściu do Tools -> Configure SSL.  Otworzy się okno ustawień, w którym na zakładce 'Trusted Authorities' znaleźć można listę wczytanych certyfikatów, wymaganych do uzyskania połączenia po SSL. Domyślnie lista ta jest pusta. Wczytanie certyfikatu odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku 'Import' i wskazanie pliku zawierającego certyfikat.  Z programem dystrybuowany jest gotowy już certyfikat, który można od razu wykorzystać - o nazwie 'client.crt', co widać na powyższym ekranie.  Dane na temat wybranego certyfikatu zostaną, po jego wczytaniu, zaprezentowane jak na powyższym oknie.  Zatwierdzenie danych z poprzedniego ekranu, powinno zaskutkować wciągnięciem wybranego certyfikatu na listę.  Zakładka 'Certificate Creation' służy do wygenerownia własnego certyfikatu. Potrzebne będzie w tym celu wypełnienie wszystkich pól jakie widać na powyższym ekranie, w tym określnie nazwy certyfikatu (tak nazywać się będzie plik go zawierający) i wskazanie folderu na dysku gdzie po wygenerowaniu zostanie zapisany. Naciśnięcie przycisku 'Create' spowoduje wygenerowanie certyfikatu.  Prawidłowa procedura wygenerowania własnego certyfikatu zakończyć się powinna powyższym komunikatem.  Teraz mając już certyfikat można przejść do konfiguracji połączenia FTP z wybranym serwerem. Widoczne okno dialogowe wywołać można z menu File -> Connect... lub przyciskiem Connect... zlokalizowanym w dolnej części głównego okna aplikacji. Wywołanie kreatora połączeń następuje po naciśnięciu przycisku 'Create site...'.  W pierwszym oknie kreatora podaje się skróconą nazwę tworzonego połączenia, by łatwo było go identyfikować na liście wszystkich połączeń. Dodatkowym elementem ułatwiającym organizację i zarządzanie połączeniami są kategorie, o strukturze drzewiastej. Każde z połączeń można zakwalifikować do stworzonej przez siebie kategorii poprzez wskazanie jej przyciskiem 'Browse...'. Przechodzenie do następnych kroków odbywa się poprzez naciskanie przycisku 'Next'.  W tym miejscu podaje się nazwę serwera, na którym zgromadzone są zasoby do jakich chcemy uzyskać dostęp. Można w tym miejscu posłużyć się domenowym adresem serwera lub numerycznym (adres IP). Nazwa 'Hosta' wchodzi w skład danych jakie administrator systemu powinien przekazać podczas przydzielania zasobów na serwerze.  Kolejny krok polega na wprowadzeniu przydzielonej przez administratora nazwy użytkownika i hasła. Jeżeli z komputera na jakim jest konfigurowane połączenie nie korzysta nikt inny, to dla ułatwienia można zaznaczyć opcję 'Save Password' - nie trzeba wówczas, przy każdym kolejnym logowaniu do zasobów, wprowadzać go na nowo.  Tutaj definiujemy typ połączenia FTP. Proponowane przez aplikację dane dotyczące typu 'Hosta' i numeru 'Portu' najlepiej pozostawić bez zmian. Najważniejsze jest jednak by zaznaczyć opcje: 'Passive Mode' i 'Use SSL'.  W przypadku realizowania połączeń FTP z pośrednictwem 'Sciany ogniowej' (Firewall), konieczne będzie podanie danych jej dotyczących - administrator sieci lokalnej takich informacji na pewno w razie problemów udzieli. Jest to już ostatni etap tworzenia nowego połączenia, który należy zakończyć nacikając przycisk 'Finish'.  Nowe połaczenie, o wybranej na początku nazwie, powinno się teraz pojawić na liście wszystkich dostępnych połączen FTP.
  Podświetlenie tej nazwy i wciśnięcie przycisku 'Connect' zainicjuje proces łączenia się z wybranym serwerem FTP.  W trakcie nawiązywania połączenia pojawi się okienko informujące o certyfikacie jaki funkcjonuje po stronie serwera. Połączenie może zostać zrealizowane tylko i wyłącznie po zatwierdzeniu prezentowanych informacji. Potwierdzenie może mieć charakter jednorazowy (tylko dla aktualnej sesji - 'Allow this connection only') lub stały (dopuszczenie wszystkich kolejnych połączeń z tym serwerem - 'Trust this certificate'). W przypadku zaznaczenia trzeciej z opcji połączenie nie dojdzie do skutku.
¤   © C-Invest Sp. z o.o.   ¤   pytam [at] punkt.pl   ¤   powered by GAD   ¤