Hosting Home - ustaw jako startowąHosting Ulubione - dodaj do ulubionych
PUNKT - Strona główna (home)
 
HOSTING - cennik
DOMENY - cennik
POMOC

Komunikaty zwracane przez serwer WWW


  Często zdarza się, że chcąc załadować stronę internetową, otrzymujemy komunikat "Nie można odnaleźć strony, błąd 404". Często właśnie z tego powodu trudno nam dotrzeć do poszukiwanych informacji, które pod wskazanym adresem miały się znajdować. Komunikat taki może w pewnych sytuacjach zniechęcić użytkownika tak skutecznie, że nie będzie on już nigdy więcej do takiego serwisu powracać, a to oznacza rzeczywistą strata dla jego właściciela. Celem uniknięcia sytuacji opisanych powyżej, zapewniamy naszym klientom możliwość definiowania i prezentowania własnych stron z komunikatami o błędach.

Po co własne strony do obsługi błędów?
  Domyślnie, w przypadku błędnego wskazania dotyczącego Państwa serwisu, pojawia się standardowy komunikat o nieistnieniu dokumentu, który nic prócz uczucia frustracji nie wnosi - nie wskazuje problemu ani metody jego rozwiązania. Dzięki własnej obsłudze błędów, możecie Państwo stworzyć stronę, wywoływaną zamiast tej domyślnej, na której wymienione będą np.: nazwa firmy, podstawowe dane teleadresowe, odnośnik do strony głównej. Zabieg ten ułatwi odwiedzającemu identyfikację serwisu, który spodziewał się odnaleźć oraz umożliwi dotarcie do poszukiwanych informacji.

Czy muszę sam tworzyć komunikaty do wszystkich rodzajów błędów?
  Nie. Nasze serwery posiadają domyślne komunikaty o błędach. Mogą Państwo sami decydować, do których komunikatów stworzyć własne strony. Zalecamy jednak stworzenie stron tylko do najczęściej występujących podczas użytkowania serwisu błędów:
 • 401 - Brak autoryzacji
  dostęp do żądanego zasobu wymaga autoryzacji.

 • 403 - Zakazany
  serwer przyjmuje żądanie, ale odmawia jego wykonania - odpowiedź taka jest najczęściej skutkiem nieprawidłowej autoryzacji.

 • 404 - Nie znaleziono
  Dokument określony w podanym zapytaniu URL nie istnieje.
Pełny wykaz kodów błędów oraz ich znaczenie podajemy poniżej.

Co zrobić aby móc wyświetlać własne komunikaty o błędach?
  Wystarczy zaprojektować strony dotyczące wybranych rodzajów błędów - dla strony firmy Punkt, komunikat o braku strony można zobaczyć tu. Pliki te muszą być nazwane wg. konwencji: "numerbłędu.php", np. dla błędu 404 ("podany plik nie istnieje") plik powinien się nazywać "404.php" a dla błędu 400 ("niepoprawne zapytanie") plik będzie nosił nazwę "400.php".
  Następnie należy stworzyć katalog "_komunikaty" w głównym katalogu Państwa strony i przegrać do niego pliki informujące o błędach. Od tej chwili, wgrane pliki zastępują domyślne komunikaty pojawiające się dla naszego serwisu.

  Możecie Państwo zobaczyć przykładowe komunikaty z błędem 404: demo 1, demo 2 oraz demo 3. Przykłady te, można również wykorzystać na własnej stronie, hostowanej na serwerach firmy Punkt. Należy jedynie w kodzie strony, zmienić wszelkie przykładowe dane na odpowiadające Państwa firmie oraz pozostawić tam banerek firmy Punkt.


Komunikaty o błędach HTTP:

  Komunikaty są oznaczone odpowiednimi liczbami, wg. schematu:
 • 2xx - pełny sukces,
 • 3xx - przekierowanie, klient musi wykonać dodatkową akcję, aby otrzymać prawidłową odpowiedź - zwykle same przeglądarki stron internetowych prawidłowo reagują w tego rodzaju sytuacjach
 • 4xx - błąd klienta, pytanie zawiera błąd składniowy, jest niezrozumiałe dla serwera lub serwer nie może wykonać żądanej akcji,
 • 5xx - błąd serwera, serwer nie potrafi poprawnie odpowiedzieć na pytanie.
Poniżej prezentujemy najczęściej spotykane komunikaty o błędach posortowane według ich rodzaju


2xx - pełny sukces
200 - OK
Zapytanie powiodło się, a odpowiedź wysłana przez serwer zawiera żądane przez klienta dane.
201 - Created
Ten kod statusu używany jest zawsze wtedy, gdy tworzony jest nowy URI. W odpowiedzi serwera wraz z kodem przesyłany jest nagłówek Location, określający miejsce, w którym umieszczono dane.
202 - Accepted
Zapytanie zostało zaakceptowane, ale serwer nie od razu przystąpił do jego przetwarzania. Nie ma żadnych gwarancji, że serwer przyjmie zapytanie, choć na etapie odbioru i akceptacji nie było do niego żadnych zastrzeżeń.
203 - Informacja nieautoryzowana
Informacja przesyłana w zasadniczej części wiadomości pochodzi z innego komputera, a nie z oryginalnego serwera, do którego kierowano zapytanie.

3xx - przekierowanie
300 - Opcje do wyboru
URI określony w zapytaniu odnosi się do więcej niż jednego zasobu. Na przykład URI może określać dokument, który został przetłumaczony na wiele języków. Wiadomość zwracana przez serwer może zawierać informację, jak poprawnie należy określić zasoby, których potrzebujemy.
301 - Przeniesiony
Żądany URI nie jest używany przez serwer i działanie określone w zapytaniu nie zostało wykonane. Nowe miejsce, w którym umieszczony jest wskazywany dokument, określone jest w polu Location. Wszystkie następne zapytania kierowane w sprawie tego dokumentu powinny zawierać nowy URI.
302 - Czasowo przeniesiony
Żądany URI został czasowo przeniesiony w inne miejsce. Nowe miejsce, w którym umieszczony jest wskazywany dokument, określone jest w polu Location. Następne zapytanie, wysyłane po otrzymaniu tej odpowiedzi, powinno zawierać nowy URI, ale poprzedni URI powinien być używany w zapytaniach wysyłanych w przyszłości.
305 - Użyj proxy
URI, określony w zapytaniu, musi być pobierany z serwera pośredniczącego, określonego w polu Location.

4xx - błąd klienta
400 - Niepoprawne zapytanie
Ten kod odpowiedzi wskazuje, że serwer wykrył błąd w składni zapytania kierowanego przez klienta.
401 - Brak autoryzacji
Ten kod jest przesyłany wraz z polem WWW-Authenticate, informując, że zapytanie nie przeszło pomyślnie przez proces uwierzytelniania, więc przy następnym zapytaniu o ten URI klient powinien dołączyć poprawne dane umożliwiające jego uwierzytelnienie.
403 - Zakazany
Zapytanie zostało odrzucone przez serwer, ponieważ serwer nie przyjmuje zapytań od tego klienta lub nie może określić, z jakim klientem ma do czynienia.
404 - Nie znaleziono
Dokument określony podanym w zapytaniu URI nie istnieje.
405 - Niedozwolona metoda
Kod ten jest przekazywany wraz z polem Allow określającym, że metoda używana przez klienta nie jest obsługiwana dla podanego URI.
409 - Konflikt
Kod ten wskazuje, że skierowane do serwera zapytanie jest w konflikcie z innym zapytaniem lub z konfiguracją serwera. Dokładniejsze informacje o rodzaju konfliktu powinny być przesłane w zasadniczej części wiadomości.
410 - Usunięty
Kod ten wskazuje, że URI umieszczony w zapytaniu już nie istnieje i został ostatecznie usunięty z serwera.

5xx - błąd serwera
500 - Wewnętrzny błąd serwera
Kod ten wskazuje, że część serwera (na przykład program CGI) działa niepoprawnie lub wystąpił błąd konfiguracji serwera.
501 - Nie używane
Ten kod odpowiedzi wskazuje, że zapytanie klienta dotyczy działań, które nie mogą być wykonane przez serwer.
503 - Usługa niedostępna
Ten kod odpowiedzi wskazuje, że usługi serwera są czasowo niedostępne, ale w przyszłości powinny być dostępne. Jeżeli serwer wie, kiedy to nastąpi, do odpowiedzi dołączony może być pole Retry-After.
505 - Wersja HTTP nie obsługiwana
Serwer nie obsługuje wersji HTTP użytej w zapytaniu.¤   © C-Invest Sp. z o.o.   ¤   pytam [at] punkt.pl   ¤   powered by GAD   ¤