Hosting Home - ustaw jako startowąHosting Ulubione - dodaj do ulubionych
PUNKT - Strona główna (home)
 
HOSTING - cennik
DOMENY - cennik
POMOC

POMOC - Konfiguracja Poczty - IMAP


Najbardziej popularnym protokołem odbioru poczty jest protokół POP3, za jego pośrednictwem pobieramy całą pocztę na dysk lokalny, a następnie możemy ją czytać bez konieczności posiadania dostępu do internetu. Odmiennie działa znacznie bardziej rozbudowany protokół IMAP (Internet Message Access Protocol). Zamiast transmitować całą zawartość skrzynki pocztowej na komputer klienta, operuje on bezpośrednio na pojedynczych przesyłkach znajdujących się w naszej skrzynce (lub folderach pocztowych umieszczonych na zdalnym serwerze). Taki sposób obsługi poczty posiada liczne zalety. Doskonale nadaje się do obsługi poczty z wielu komputerów (z każdego z nich widzimy tę samą zawartość naszej skrzynki pocztowej). Możliwe jest kasowanie pojedynczych listów bez ich wcześniejszego odczytu (a nawet bez konieczności ich wcześniejszej transmisji na nasz lokalny komputer).
W kolejnych krokach przedstawiamy sposób konfiguracji konta pocztowego w popularnej aplikacji Microsoft Outlook Express.

Krok 1
Do szybkiego uruchomienia programu Outlook Express służy ikona na pasku zadań.

Krok 2
Po uruchomieniu programu Outlook Express wybieramy konfigurację kont z menu Narzędzia.

Krok 3
Po pojawieniu się okna konfiguracja kont dodajemy konto pocztowe (patrz rys.). Po dodaniu konta powinno się ono pojawić na liście naszych kont pocztowych.

Krok 4
Konfiguracja nowego konta pocztowego rozpoczyna się od podania nazwy (np. imienia i nazwiska) po której będziemy identyfikowani. Klikając w przycisk "Dalej" przechodzimy do kolejnych etapów konfiguracji.

Krok 5
W kolejnym etapie należy podać nasz własny adres e-mail. Posłuży on jako adres zwrotny wysyłanych przez nas wiadomości.

Krok 6
W tym miejscu podajemy nazwy serwerów poczty (wychodzącej i przychodzącej). Dla kont obsługiwanych przez PUNKT, serwerem poczty przychodzącej i wychodzącej jest serwer: box.punkt.pl
Jako typ serwera obsługującego pocztę należy podać IMAP zamiast domyślnego POP3.

Krok 7
W tym miejscu podajemy nasz login (nazwę konta) oraz hasło, przy czym domyślnie nazwa konta brzmi jak adres e-mail, z tym że zamiast znaku '@' wpisujemy znak '-' (minus). Zmiany hasła można dokonać logując się do systemu zdalnej obsługi konta (WEB@dmin), dostępnego za pośrednictwem przeglądarki WWW.

Krok 8
Należy jeszcze kliknąć przycisk Ustawienia i upewnić się czy jest wybrana opcja: "Użyj tych samych ustawień co mój serwer poczty przychodzącej". W przypadku korzystania z oprogramowania antywirusowego, konieczne będzie prawdopodobnie zaznaczenie drugiej opcji i podanie takich samych danych do logowania jak w przypadku konta POP3 - więcej na ten temat pod adresem: autoryzacja.punkt.pl

Krok 9
W końcowym etapie konfiguracji należy przejść do Właściwości nowo dodanego konta z menu Narzędzia->Konta. Wybrać zakładkę Serwery i zaznaczyć opcję Serwer wymaga uwierzytelnienia.

Krok 10
Po skonfigurowaniu konta program zapyta "Czy chcesz pobrać foldery z dodanego serwera pocztowego ?", należy wybrać "tak" i poczekać na synchronizację katalogów z serwera z katalogami na dysku lokalnym.

Krok 11
- Aby dodać nowy folder należy nacisnąć prawy przycisk myszy na folderze, w którym chcemy utworzyć podfolder, a następnie wybrać "Nowy folder". Podobnie postępujemy w celu usunięcia folderu: naciskamy prawy przycisk myszy na folderze, który chcemy usunąć, następnie wybieramy "usuń".
- Aby zmiany folderów pojawiły się także na serwerze należy je zsynchronizować wybierając "Foldery IMAP" z paska opcji, a następnie "Resetuj listę". W tej opcji możemy również ukrywać, oraz pokazywać utworzone foldery.

Po każdej zmianie struktury folderów należy dokonać synchronizacji, tak aby zmiany dokonane na dysku lokalnym odwzorowały sie po stronie serwera poczty.

Krok 12
Dla każdego z folderów możemy wybrać osobno opcje synchronizacji. Do wyboru mamy następujące opcje:
a) Nie synchronizuj (żadne wiadomości nie będą pobierane z serwera) - opcji używamy w sytuacji, w której nie interesuje nas zawartość danego folderu.
b) Wszystkie wiadomości (z serwera zostaną pobrane wszystkie wiadomości) - opcji używamy, kiedy chcemy pobrać na dysk lokalny wszystkie wiadomości (stare oraz nowe), które znajdują się w danym folderze. Na przykład po utracie danych na dysku lokalnym, czy zmianie komputera o charakterze stałym.
c) Tylko nowe wiadomości (z serwera zostaną pobrane tylko nowe wiadomości) - jest to opcja, z której korzystamy gdy chcemy pobrać z serwera tylko nową pocztę.
d) Tylko nagłówki - z serwera zostana pobrane same nagłowki wiadomości (nadawca, temat, wielkość), wiadomość zostanie pobrana dopiero po jej wybraniu. Ta opcja z kolei pozwala przejrzeć zawartość folderu (skrzynki) bez konieczności pobierania na dysk całych wiadomości. Jeśli więc otrzymasz bardzo duży załącznik, którego nie masz czasu ściągnąć z serwera możesz odłożyć tę czynność na później, a pozostałe listy przejrzeć od razu. Jeśli nie masz ochoty ściągać jakiegoś listu w ogóle - kasujesz go na serwerze. Jeśli więc łączysz się z serwerem przy pomocy wolnych łącz - rozważ IMAP oszczędzisz czas i pieniądze.

Krok 13
Za pośrednictwem protokołu IMAP kasowanie wiadomości jest procesem dwustopniowym. Po usunięciu wiadomości nie jest ona fizycznie usuwana, tylko zostaje jej nadany status "do usunięcia". Ostateczne usunięcie wszystkich zaznaczonych do usunięcia wiadomości nastąpi po naciśnięciu przycisku "Przeczyść". Wiadomość zaznaczoną do usunięcia możemy przywrócić naciskając prawy przycisk myszy, a następnie wybierając "Cofnij usunięcie". W takim przypadku naciśnięcie przycisku "Przeczyść" nie spowoduje usunięcia wiadomości w ten sposób odznaczonej.
¤   © C-Invest Sp. z o.o.   ¤   e-mail: bok@punkt.pl   ¤   powered by GAD   ¤