Hosting Home - ustaw jako startowąHosting Ulubione - dodaj do ulubionych
PUNKT - Strona główna (home)
 
HOSTING - cennik
DOMENY - cennik
POMOC

Konfiguracja Poczty - POP3


Przedstawiamy sposób konfguracji programu pocztowego. W przykładzie użyliśmy popularnego programu Microsoft Outlook Express, który jest domyślnym programem pocztowym w systemie Microsoft Windows 98. W kolejnych krokach przedstawiamy sposób konfiguracji programu.

Krok 1
Do szybkiego uruchomienia programu Outlook Express służy ikona na pasku zadań.

Krok 2
Po uruchomieniu programu Outlook Express wybieramy konfigurację kont z menu Narzędzia.

Krok 3
Po pojawieniu się okna konfiguracja kont dodajemy konto pocztowe (patrz rys.). Po dodaniu konta powinno się ono pojawić na liście naszych kont pocztowych.

Krok 4
Konfiguracja nowego konta pocztowego rozpoczyna się od podania nazwy (np. imienia i nazwiska) po której będziemy identyfikowani. Klikając w przycisk "Dalej" przechodzimy do kolejnych etapów konfiguracji.

Krok 5
W kolejnym etapie należy podać nasz własny adres e-mail. Posłuży on jako adres zwrotny wysyłanych przez nas wiadomości.

Krok 6
W tym miejscu podajemy nazwy serwerów poczty (wychodzącej i przychodzącej). Dla kont obsługiwanych przez PUNKT, serwerem poczty przychodzącej i wychodzącej jest serwer: box.punkt.pl

Krok 7
W tym miejscu podajemy nasz login (nazwę konta) oraz hasło, przy czym domyślnie nazwa konta brzmi jak adres e-mail, z tym że zamiast znaku '@' wpisujemy znak '-' (minus). Zmiany hasła można dokonać logując się do systemu zdalnej obsługi konta (WEB@dmin), dostępnego za pośrednictwem przeglądarki WWW.

Krok 8
Należy jeszcze kliknąć przycisk Ustawienia i upewnić się czy jest wybrana opcja: "Użyj tych samych ustawień co mój serwer poczty przychodzącej". W przypadku korzystania z oprogramowania antywirusowego, konieczne będzie prawdopodobnie zaznaczenie drugiej opcji i podanie takich samych danych do logowania jak w przypadku konta POP3 - więcej na ten temat pod adresem: autoryzacja.punkt.pl

Krok 9
W końcowym etapie konfiguracji należy przejść do Właściwości nowo dodanego konta z menu Narzędzia->Konta. Wybrać zakładkę Serwery i zaznaczyć opcję Serwer wymaga uwierzytelnienia.
¤   © C-Invest Sp. z o.o.   ¤   e-mail: bok@punkt.pl   ¤   powered by GAD   ¤